Rad & Tat Logo
 

Tourenkalender

Juli

     19.07.18    Do. E-Bike-Tour

     22.07.18    So. Antrift-Tour

     26.07.18    Do. E-Bike-Tour

     29.07.18    So. Lahnquellen-Tour

August

     02.08.18     Do. E-Bike-Tour

     09.08.18     Do. E-Bike-Tour

     12.08.18     So. B 252 - Tour

     16.08.18     Do. E-Bike-Tour

     23.08.18     Do. E-Bike-Tour

     26.08.18     So. Kellerwald-Tour

     30.08.18     Do. E-Bike-Tour

September

     09.09.18    So. Butter-Tour

     23.09.18    So. Grund-Tour

Oktober

     07.10.18    So. Muna-Tour

     14.10.18    So. Altkreis-Tour